Tel : +90 543 585 39 24

Blog

Blog

AİLELERDE EBEVEYN TÜRLERİ

Çocuğun fiziksel ve psikolojik anlamda sağlıklı gelişiminde içinde bulunduğu ailenin psikolojik atmosferi belirleyici rol oynamaktadır. Bu atmosfer ebeveynlerin çocuk yetiştirme konusundaki temel değer, tutum ve davranışlarını kapsar. Kişilerin sahip oldukları kalıplaşmış tutumlar, küçük yaşlardan itibaren, çevreden gelen bir takım kulaktan dolma bilgilerle oluşur. Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren ilk model aldığı kişiler ebeveynleridir. Ailede var […]

MOBBİNG/PSİKOLOJİK TACİZ

 Mobbing, yaygın bilinen tanımı itibariyle yıldırma, bezdirmedir. İş yaşamında da kendini özellikle son yıllarda fazlasıyla dile gelen bir kelime olmaya başladı. İş yerinde sürekli yapılan duygusal taciz veya fiziksel tehdittir. Örneğin, çalışanlara haksız yere eleştiri, kendi yeteneklerinin altında iş verilmesi, bağırılması, alay edilmesi gibi davranışlar şeklinde kendini gösterebilir. Her ne şekilde olursa olsun bu tarz […]

DEPRESYON NEDİR?

Depresyon; ciddi kişisel, ailevi, sosyal ve toplumsal kayıplara yol açabilen, maliyeti çok yüksek olan; buna karşın doğru teşhis ve iyi tedavi ile tedavi başarısı yüksek psikiyatrik bir hastalıktır. Çökkün duygudurum, ilgi ve istek kaybı önceden zevk veren etkinliklerden eskisi kadar zevk alamama ya da hiçbir konuya ilgi duyamama, enerji azlığı, halsizlik, hareketlilikte genel bir yavaşlama, […]

ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Antisosyal kişilik bozukluğu kişilerle ilişkide, düşünme şeklinde ve olayları algılayış biçiminde bozukluk olan kronik bir zihinsel hastalık olarak kabul edilir. psikopat (psychopath) olarak da isimlendirilir. Bu kişilerin yargı değerleri eksiktir ve yanlış ile doğru arasında ayrım yapamazlar. Sürekli olarak başkalarının haklarını çiğnerler ve başlarını belaya sokarlar. Bu kişiler genellikle yalan söyler, zarar verici davranışlarda bulunur, […]

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Nedir?  Yaygın kaygı bozukluğu olan kişilerde “sürekli, aşırı ve durumla uygun olmayan bir endişe durumu” söz konusudur. Aşırı endişe, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler ve hatta olağan yaşam etkinliklerini sürdürmesini engeller. Bu kişiler her durumda olası en kötü sonucu düşünürler, her şey kendi denetimlerinin dışındadır, iyi bir olasılık ya da geriye […]

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Obsesyon, bireyin isteği dışında aniden gelen ve yoğun bir etki bırakan, mantıklı olmadığını bildiği halde engel olamadığı, rahatsız edici duygu ve düşüncelerdir. Kompulsiyon ise bahsi geçen rahatsız edici duygu ve düşüncelerin yarattığı kaygıyı azaltmak için tekrarlayan davranışlardır. Bu tekrarlayan davranışlar bireyi sürekli endişe veren ve sonunu bir türlü getiremediği bir kısır döngüye sokar. Bu kısır döngü […]

TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Tükenmişlik sendromu yaşamakta olan kişilerin umutsuzluk, çaresizlik ve boşluk gibi duyguları depresyondaki duygular ile benzerlik göstermektedir. Belirtilerinin çeşitliliği ve gizli sürece sahip olması tanınmasını oldukça zorlaştırmakta ve depresyon ve anksiyete ile karışmasına sebep olmaktadır. Çoğu zaman depresyon ile tükenmişlik sendromu birlikte gelişebilmektedir. Tükenmişlik sendromu yaşayan insan çevresine karşı ilgisizleşir, başarısızlık duygusunda artış olur ve içine […]

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Borderline Sınırda Kişilik Bozukluğu (BKB), nüfusun % 2-3’ünü etkileyen ciddi ve karmaşık bir kişilik bozukluğudur. Eskiden şizofreninin “sınır”ı olduğu düşünülürken, şimdi daha çok depresyon gibi duygulanım bozukluklarıyla veya Dikkat Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğu gibi dürtü kontrol bozukluklarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. BKB görülen kişiler, duygularını düzenlemede ve dürtülerini kontrol etmede zorlanırlar. Çoğunlukla dürtü ve duygularını hem uygunsuz […]

ÇOCUKLARDA UYKU DÜZENİ

İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan uyku, beyindeki dikkat ve öğrenme süreçlerinin gelişiminde çok önemlidir. Yaşamın ilk yıllarında günün çoğu saati uykuda geçer. Yenidoğan bebekler günde ortalama 14 – 16 saat uyurlar. Hem gündüz hem de gece uyudukları için gece uykusu kavramı tam olarak yoktur. 1 yaş civarı gece uykusu kavramı netleşmeye başlar. Gündüz uyku […]

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG) bireysel olarak uygulanan standart testlerde, kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda; okuma, matematik ve yazılı anlatımın, beklenenin önemli ölçüde altında olmasıdır.  Özgül Öğrenme Güçlüğü terimi, “disleksi” (okuma alanında güçlük), “diskalkuli” (matematik alanında güçlük) ve “disgrafi” ( yazı alanında güçlük) terimlerinin hepsini kapsamaktadır. Özgül öğrenme güçlüğü: […]

İNTERNET/OYUN BAĞIMLILIĞI

Oyun bağımlılığı “Son on iki ayda, oyunun diğer ilgi alanlarına ve günlük aktivitelere göre öncelikli hal alması, oyun oynama üzerinde kontrolün azalması ve olumsuz sonuçlarına rağmen oyunun devam etmesi” durumudur. Oyun oynama bozukluğu, bireyin kişisel, ailevi, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlarında işlev kaybı şeklinde kendini gösteren uzun süreli bir bozukluktur. Belirtiler çoğunlukla; Önceden sevilerek yapılan […]

PANİK BOZUKLUK NEDİR?

Panik atak gerçek bir tehlike veya görünürde belirgin bir neden olmamasına rağmen şiddetli fiziksel belirtilerle kendini gösteren yoğun korku atağıdır. Panik atak anı çok korkutucudur, kişi kalp krizi geçirdiğini veya öleceğini düşünebilir. Birçok insan hayatları boyunca bir ya da iki kez panik atak geçirebilir. Ancak panik ataklar sürekli tekrarlıyorsa panik bozukluğundan bahsedilir. PANİK ATAĞININ BELİRTİLERİ […]

TİK NASIL BİR BOZUKLUKTUR?

Çocuklarda görülen; aniden ortaya çıkan, tekrarlayıcı, istem dışı, amaca yönelik olmayan, bir süre için iradeyle kontrol altına alınıp akabinde tekrarlayan; göz kırpma, burun çekme, boğazını temizleme, öksürme, hırıldama gibi garip hareket ve ses çıkarmalar, tik olarak adlandırılırlar. Benzeri şekilde bir yerinin kaşınması hissi, burnunun tahriş olması hissi gibi duyusal tikler de vardır. 4 ila 8 […]

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), çocukluk çağı nörogelişimsel bozukluklarından biridir. Belirtileri genellikle erken çocukluk döneminde başlar. Bazı çocukların gelişimi aksayarak ilerlerken, bazı çocuklar önce normal gelişim gösterip bir süre sonra gerileme gösterebilirler. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ Otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuğun veya yetişkin bir bireyin sosyal etkileşim ve iletişim becerileri ile ilgili çeşitli sorunları olabilir […]

TUVALET EĞİTİMİNE HAZIRLIK

 Tuvalet eğitimi, çocuğun sosyal gelişiminde önemli bir basamaktır. Her çocuğun tuvalet eğitimine hazır olma yaşı farklıdır. Bazıları 18-24 ay arası buna hazır olma belirtileri gösterirken, en geç 4-5 yaşları arasında eğitimin tamamlanmış olması beklenir.  Çocuğun Tuvalet Eğitimine Hazır Olduğunu Gösteren İpuçları Çocuk, gündüzleri en az 2 saat kuru kalmaktadır. Öğle uykularından kuru kalkmaktadır. Bağırsak hareketleri […]

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik belitileriyle karakterize olan, çoğunlukla erken çocuklukta başlayıp erişkinlikte de devam eden bir nörogelişimsel bozukluktur. Yaş ilerledikçe belirti sıklığı ve yoğunluğunun azaldığı gözlemlenmiştir. 3 kategoriye ayrılmıştır (dikkatsizlik, aşırı hareketlilik, dikkatsizlik+hiperaktivite): Dikkat: Bireyin bir göreve başlamasını, sürdürmesini ve tamamlamasını sağlayan bilişsel bir süreçtir. Bu zihinsel süreçteki bozulma […]

ÇOCUKLARDA DIŞA ATIM BOZUKLUKLARI

ÇOCUKLARDA İDRAR KAÇIRMA Çocuklarda idrar kaçırma, halk arasında yatak ıslatma (enürezis) olarak bilinen ve geçmişten bu yana halen tüm dünyada yaygın olan sağlık sorunlarından  biridir.  Ne yazık ki bu çocuklar aile ve soysal çevre tarafından baskı ve azarlanmaya maruz kalmaktadırlar. İdrar kaçırma konusundaki bilgi yetersizliği aile ve toplumda  enüretik  çocuklara karşı yanlış davranışlara yol açmaktadır. […]

ERGENLERDE YEME BOZUKLUKLARI

    Ergenlerin dış görüntüleriyle gittikçe daha çok ilgilenmeye başlamaları, ayna karşısında daha çok vakit geçirmeleri, kendileriyle ilgili beğenmedikleri özelliklerini fazlaca büyütmeleri (“burnum çok büyük ve herkes bana bakınca bunu farkediyor” veya “bu sivilceyle oraya gidemem ki çok çirkin görünüyorum” gibi), zaman zaman kendilerine güvensiz olmaları, başkalarına özenmeleri ve başkaları gibi olmak istemeleri beklenen ve olağan […]

ERGENLERDE SOSYAL FOBİ

          Ergenlik, son çocukluk döneminden sonra gelen sancılı bir süreçtir. Genellikle 12- 21 yaş arası ergenlik dönemi olarak kabul edilir. Başlangıcından  bitimine kadar çocukluk döneminden çıkıldığı için hormonel, fiziksel, psikolojik değişiklikler olur. Bu değişiklikler çocuğun yetişkinliğe adım atmasını da beraberinde getirir. Kimi çocuk bu sancılı dönemi daha zor atlatır, kimi daha kolay geçirebilir. Aileler yaşanan […]

KARDEŞ KISKANÇLIĞI

Kardeş kıskançlığı” aynı aile çocuklarının ebeveynlerinin ilgisi veya birbirlerine üstünlük için çekişmesine, bir kardeşin diğerinde olan özelliğe sahip olmak istemesine denir. Kıskançlık duygusu çocuğun ebeveynin “sevdiği tek kişi” olma isteğinden, arzusundan kaynaklanır.Kıskançlık doğaldır. Acı da vericidir. İlk doğan çocuk, her zaman ilk ve tek olmak ister. İkinci bir bebeğin gelmesi durumunda kendisinin tahtından edileceğini düşünebilir. […]

ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI

Çocuklar, yaşamlarının neredeyse her yönünü etkilediği için iyi bir özgüvene sahip olmalıdırlar. İyi benlik saygısı sadece akademik performansı arttırmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal becerileri, destekleyici ve kalıcı ilişkileri geliştirme yeteneğini de güçlendirir. Çocuklar için benlik kavramı çocuğun kendisiyle ilgili zihninde çizdiği görünümdür. Çocuğun benlik imajı aile içinde anne babası ve kardeşlerinin etkisiyle gelişmeye başlar; okul, […]

AKRAN ZORBALIĞI

Akran zorbalığı, bir kişi ya da bir grup tarafından başka bir kişinin sürekli ve amaçlı bir şekilde, sözel ya da fiziksel şiddete uğramasıdır. Burada güçlü olandan güçsüz olana yönelik dengesiz bir güç kullanımı görülür. Kurban olan kişi kendini koruyacak durumda değildir. Akran zorbalığı şakadan farklı olarak sürekli, acıtmaya dayalı bir gücü içerir. ZORBA TUTUMLAR -Küçümseyici […]

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Dil ve konuşma bozuklukları çocuklarda önemli bir oranda görülen ve onların sosyal ilişkilerini, akademik başarılarını ve duygusal gelişimlerini ciddi düzeyde etkileyen sorunsal bir alandır. Çocuğun konuşma problemlerinin görülmesinde birçok faktör rol alabilir. Doğumla birlikte gelen veya doğum sırasında oluşan sorunlar, kromozom anomalileri, motor gelişim geriliği, işitme ve görme bozukluğu gibi bazı duyusal kayıplar, genetik bozukluklar, […]

ÖFKE DUYGUSUNU ANLAMAK

Öfke duygusu kendimizin veya bir başkasının bir haksızlık ile karşı karşıya kaldığını hissettiğimizde ortaya çıkıyor. Bu başkaldırı görevi ile oldukça sağlıklı ve doğal bir cevap olan öfke, kendimizi veya başkalarını sömürüden korumaya çalışırken aynı zamanda farklılaşmamızı sağlıyor. ÖFKENİN ÜÇ KABUL AŞAMASI Birinci adım öfkenin neden oluştuğunu fark etmekten geçiyor. Şu an bir savunmasızlığımı kapatmak için […]