Tel : +90 543 585 39 24

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Dil ve konuşma bozuklukları çocuklarda önemli bir oranda görülen ve onların sosyal ilişkilerini, akademik başarılarını ve duygusal gelişimlerini ciddi düzeyde etkileyen sorunsal bir alandır. Çocuğun konuşma problemlerinin görülmesinde birçok faktör rol alabilir.

Doğumla birlikte gelen veya doğum sırasında oluşan sorunlar, kromozom anomalileri, motor gelişim geriliği, işitme ve görme bozukluğu gibi bazı duyusal kayıplar, genetik bozukluklar, ailede gecikmiş dil öyküsü, zeka geriliği, otizm, yaygın gelişimsel bozukluk gibi problemler, dil ve konuşma gelişimini destekleyen uyaranların az olması gibi birçok nedene bağlı olabileceği gibi bazen bu nedenlerden bağımsız olarak da görülebilmektedir.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEBİLECEK BAŞLICA KONUŞMA BOZUKLUKLARI?

-Gecikmiş Konuşma

-Dili Anlamada veya İfade Etmede Yaşanacak Problemler

-Artikülasyon(Telaffuz) ve Fonolojik Problemler

-Akıcılık Sorunları(Kekemelik)

                                      KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Artikülasyon Bozuklukları: Artikülasyon sorunları, bireyin konuşma seslerinin motor üretiminde güçlük çekmesi veya sesleri yanlış üretmesidir. Bu durum konuşmanın anlaşılırlığını etkilemektedir. Konuşma seslerinin heceler ve kelimeler içerisinde hatalı üretilmesinden dolayı dinleyicilerin konuşulanları anlamakta zorlanmasıdır.

Akıcılık Bozuklukları: Kekemelik gibi konuşma akışında uygunsuz duraklamalar, hece-ses tekrarları ve uzatmaları ile kesintiye uğrayan bozukluklardır.

Ses ve Rezonans Bozuklukları: Bu bozukluklar sesin perdesi, yüksekliği ve kalitesini etkileyerek konuşan kişinin iletişimini zorlaştırır. Ayrıca bu bozukluklar konuşma esnasında ağrı ve rahatsızlığa da yol açabilir.

Dil bozuklukları alıcı veya ifade edici olabilir:

Alıcı Dil Bozuklukları: Dilin algılanmasında veya işlememesindeki sorunlardır.

İfade Edici Dil Bozuklukları: Kelimeleri bir araya getirmekte zorlanma, kelime haznesinde yetersizlik, veya dilin sosyal olarak uygunsuz kullanılması gibi sorunları içerir.

Dil ve konuşma bozukluğu hangi durumlarda fark ediliyor?

  • Belirli bir yaşa geldiği halde konuşmaya başlamama
  • Yaşıtlarına göre gelişiminde geride kalma
  • İşaretle ya da tek sözcüklerle iletişim kurmaya çalışma
  • Cümle kuramama
  • Kekeleme
  • Konuşma seslerinin bazılarını söylememe
  • Sesin normalden kısık ya da farklı çıkması
  • Anlaşılmayı etkileyecek düzeyde hızlı konuşma
  • Sesleri ve/veya heceleri yutma

ÇOCUĞUNUZDA KONUŞMA PROBLEMİ VARSA NE YAPILMALI?

Çocuğunuzda yukarıda belirtilen problemlerden biri ya da birkaçı sergileniyorsa, seslere tepki vermiyorsa ya da siz ve diğerleri çocuğunuzun ne dediğini anlamıyorsanız bu konuda uzman bir dil ve konuşma terapistinden yardım almanız faydalı olacaktır.

Prev Post

Next Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.