Tel : +90 543 585 39 24
Psikolog Nur Sena KELEŞ

UZMANLIK ALANLARIM

YETİŞKİN PSİKOLOJİSİ

ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik belitileriyle karakterize olan, çoğunlukla erken çocuklukta başlayıp erişkinlikte de devam eden bir nörogelişimsel bozukluktur. Yaş ilerledikçe belirti sıklığı ve yoğunluğunun azaldığı gözlemlenmiştir. 3 kategoriye ayrılmıştır (dikkatsizlik, aşırı hareketlilik, dikkatsizlik+hiperaktivite):

Dikkat: Bireyin bir göreve başlamasını, sürdürmesini ve tamamlamasını sağlayan bilişsel bir süreçtir. Bu zihinsel süreçteki bozulma odaklanmada güçlük, dağınık zihin, okuma ve anlama zorluklarına neden olmaktadır. Detayları Oku..

Konuşma Bozukluğu

Dil ve konuşma bozuklukları çocuklarda önemli bir oranda görülen ve onların sosyal ilişkilerini, akademik başarılarını ve duygusal gelişimlerini ciddi düzeyde etkileyen sorunsal bir alandır. Çocuğun konuşma problemlerinin görülmesinde birçok faktör rol alabilir.

Doğumla birlikte gelen veya doğum sırasında oluşan sorunlar, kromozom anomalileri, motor gelişim geriliği, işitme ve görme bozukluğu gibi bazı duyusal kayıplar, genetik bozukluklar, ailede gecikmiş dil öyküsü, zeka geriliği, otizm, yaygın gelişimsel , Detayları Oku..

Antisosyal kişilik bozukluğu

Antisosyal kişilik bozukluğu kişilerle ilişkide, düşünme şeklinde ve olayları algılayış biçiminde bozukluk olan kronik bir zihinsel hastalık olarak kabul edilir. psikopat (psychopath) olarak da isimlendirilir.

Bu kişilerin yargı değerleri eksiktir ve yanlış ile doğru arasında ayrım yapamazlar. Sürekli olarak başkalarının haklarını çiğnerler ve başlarını belaya sokarlar. Bu kişiler genellikle yalan söyler, zarar verici davranışlarda bulunur, alkol ve madde bağımlılıkları vardır.  Detayları Oku..

STRES NEDİR?

Stres aslında dünyadaki her bireyin maruz kaldığı bir faktördür. Özellikle modern çağ adı altında yaşadığımız şehir ve kentlerdeki yoğun iş temposu, okul ve öğrencilik hayatı, aile hayatı, sosyal yaşam vb. birçok etken stres yaratmaya ve artırmaya sebeptir. Stres, vücudunuzu ve kişinin ruhsal durumunu etkileyen, yaşam kalitesini en aza indiren ve ileride yaşanan hastalıkların temelinde yatan bir durumdur.

Stres, kişinin algıladığı herhangi bir tehdit ile fiziksel ve duygusal Detayları Oku..

Depresyon için risk etkenleri nelerdir?

Depresyon; ciddi kişisel, ailevi, sosyal ve toplumsal kayıplara yol açabilen, maliyeti çok yüksek olan; buna karşın doğru teşhis ve iyi tedavi ile tedavi başarısı yüksek psikiyatrik bir hastalıktır.

Çökkün duygudurum, ilgi ve istek kaybı önceden zevk veren etkinliklerden eskisi kadar zevk alamama ya da hiçbir konuya ilgi duyamama, enerji azlığı, halsizlik, hareketlilikte genel bir yavaşlama, dikkat, konsantrasyon    Detayları Oku..