Tel : +90 543 585 39 24

Etiket: özgüveni arttırmak

ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI

Çocuklar, yaşamlarının neredeyse her yönünü etkilediği için iyi bir özgüvene sahip olmalıdırlar. İyi benlik saygısı sadece akademik performansı arttırmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal becerileri, destekleyici ve kalıcı ilişkileri geliştirme yeteneğini de güçlendirir. Çocuklar için benlik kavramı çocuğun kendisiyle ilgili zihninde çizdiği görünümdür. Çocuğun benlik imajı aile içinde anne babası ve kardeşlerinin etkisiyle gelişmeye başlar; okul, […]